Produkowane metodą rotomouldingu zbiorniki prostopadłościenne doskonale nadają się do przechowywania substancji płynnych. Mogą być z powodzeniem używane do czasowego przechowywania i trwałego składowania substancji niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego. Jest to możliwe dzięki wyjątkowym parametrom użytkowym prostopadłościennych zbiorników z tworzyw sztucznych.

Nie sposób wymienić wszystkich zastosowań prostopadłościennych zbiorników i pojemników z tworzyw sztucznych, które powstają w technologii rotomouldingu. Największym zainteresowaniem, co potwierdza doradca z firmy Metria, producenta zbiorników plastikowych formowanych rotacyjne, cieszą się pojemniki na wodę i agresywne chemikalia: – Prostopadłościenne zbiorniki doskonale nadają się do przechowywania czystej i zanieczyszczonej wody, substancji oleistych, ścieków oraz wielu innych toksycznych i agresywnych substancji chemicznych. Specyficznym zastosowaniem zbiorników prostopadłościennych może być składowanie szczególnie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających jako produkt uboczny pracy laboratoriów, zakładów chemicznych i przemysłowych. 

Jakie właściwości mają prostopadłościenne zbiorniki z tworzyw sztucznych? 

Zalety prostopadłościennych zbiorników z tworzyw sztucznych są trojakiego rodzaju: jedne wynikają z kształtu zbiorników, inne z użytego do ich produkcji materiału, a jeszcze inne z technologii produkcji, czyli formowania rotacyjnego. Oto najważniejsze z nich: 

 1. łatwość składowania – prostopadłościenne zbiorniki na różnego rodzaju ciecze można układać w sposób, który gwarantuje maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni – możliwe jest składowanie na regałach magazynowych, na zewnątrz budynków, ale też posadowienie pod powierzchnią ziemi, 
 2. swobodne dopasowanie kształtu – formowanie rotacyjne (rotomoulding) pozwala na relatywnie tanie wytwarzanie zbiorników z tworzywa sztucznego nawet przy krótkich seriach – dzięki temu jest możliwa i opłacalna spersonalizowana produkcja zbiorników o ściśle określonym kształcie, wielkości, grubości ścianki oraz kolorze i rodzaju użytego materiału, 
 3. duże pojemności – rotomoulding umożliwia wytwarzanie odpornych a odkształcenia zbiorników o pojemnościach rzędu kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy litrów, 
 4. absolutna szczelność – pojemniki i zbiorniki formowane rotacyjnie charakteryzują się bezwzględną szczelnością, czego następstwem jest wykluczenie ryzyka wycieków i przedostawania się na zewnątrz zapachów składowanych cieczy,  
 5. niska waga – dzięki bezszwowej konstrukcji, zbiorniki wytwarzane w technologii formowania rotacyjnego mogą mieć stosunkowo cienkie ścianki, a co za tym idzie niewielką masę własną – poważnie ułatwia to transport i wszelkie prace montażowe (np. posadowienie w ziemi), 
 6. odporność na agresywne substancje chemiczne – zbiorniki z tworzyw sztucznych nadają się do przechowywania ścieków i większości agresywnych substancji chemicznych – nie wchodzą z nimi w reakcje i nie korodują, 
 7. stabilność wymiarowa – nawet przy gwałtownych wahaniach temperatury zbiorniki nie rozszerzają się i nie kurczą w zakresie, który zagrażałby ich konstrukcji, 
 8. odporność na warunki atmosferyczne – tworzywa, z których wykonywane są zbiorniki, cechują się całkowitą odpornością na warunki atmosferyczne, w tym na destrukcyjne działanie promieniowania UV, 
 9. trwałość – odpowiednio wykonane zbiorniki i pojemniki z tworzyw sztucznych zachowują niezmienione właściwości fizyczne przez wiele lat i dekad, co jest niezwykle istotne przy przechowywaniu niebezpiecznych odpadów. 
Sprawdź:  Semiconductor i GaAs based products.

Zastosowania prostopadłościennych zbiorników z tworzyw sztucznych 

Najpopularniejsze zastosowania prostopadłościennych zbiorników z tworzyw sztucznych wynikają z wymienionych wyżej ich cech i właściwości: 

 • przechowywanie ścieków – prostopadłościenne zbiorniki z tworzywa sztucznego mogą być wykorzystywane jako szamba, elementy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także jako zbiorniki na ścieki przemysłowe, 
 • składowanie niebezpiecznych substancji chemicznych – niebezpieczne odpady chemiczne w stanie płynnym mogą być składowane w zbiornikach z tworzyw sztucznych pod powierzchnią ziemi – można wykorzystywać pojedyncze zbiorniki lub dowolne ich ilości w specjalnie przygotowanych silosach, 
 • przechowywanie środków ochrony roślin i nawozów płynnych – zarówno przeznaczonych do użycia, jak też przeterminowanych, 
 • zbieranie zużytego oleju – w wielu miejscach związanych z branżą motoryzacyjną powstają duże ilości przepracowanego oleju, do którego przechowywania (przed przekazaniem do utylizacji) można wykorzystać pojemniki z tworzywa sztucznego, 
 • przechowywanie wody technicznej i pitnej – prostokątne kontenery w stalowych klatkach mogą być używane do wygodnego transportu dużych ilości wody pitnej i technicznej (wykorzystywanej w procesach technologicznych, ale także do celów sanitarnych i higienicznych). 

Warto wspomnieć, że prostokątne pojemniki (skrzynie, kontenery) z tworzyw sztucznych idealnie nadają się do przechowywania także surowców i odpadów stałych, w tym takich, które stwarzają zagrożenie wycieku niebezpiecznych substancji. Mogą to być zużyte akumulatory, baterie, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, rozpuszczalników i innych szkodliwych substancji chemicznych.